Zastrzeżenia prawne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Urząd Miasta Józefowa informuje, że dane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego przez Urząd Miasta w Józefowie i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Urząd Miasta Józefowa czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych. Odpowiedzialność za przebieg wydarzenia umieszczonego w kalendarzu oraz uaktualnianie danych jego dotyczących spoczywa na organizatorze.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. Urząd Miasta Józefowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miasta Józefowa.

MOKICSiR