Aktualności kulturalne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
21 października 2013

W piątek, 18 października 24 pary z Józefowa otrzymały niezwykłe, przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia. Uroczystości towarzyszył program artystyczny, którego motywem przewodnim było „wspomnienie”.

Do sali gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej przybyły 24 z 30 nagrodzonych przez Prezydenta RP par małżeńskich z Józefowa. Przemówienie kierowane do jubilatów przez Bronisława Komorowskiego przeczytał burmistrz Stanisław Kruszewski.

Odznaczając Państwa „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” chciałbym podkreślić, że wśród polskich odznaczeń jest to medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem wierności. (…) Odznaczenie to jest również publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny  - czytamy prezydenckich życzeniach.

Potem przyszedł czas na uroczystą modlitwę za zgromadzonych, którą poprowadził proboszcz parafii pod wezwaniem M.B. Częstochowskiej – ks. Kazimierz Gniedziejko.

Najważniejszym punktem uroczystości było rozdanie parom małżeńskim pamiątkowych medali. Honor ten przypadł burmistrzowi Stanisławowi Kruszewskiemu, wiceburmistrzowi Markowi Banaszkowi oraz kierowniczce Urzędu Stanu Cywilnego – Marzenie Szczęśniak, którzy nie szczędzili ciepłych słów i gratulacji nagrodzonym.

Wszyscy nagrodzeni „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Grażyna i Jerzy Bienieccy, Czesława i Józef Ciesielscy, Alicja i Czesław Czartoryscy, Daniela i Michał Czernianin, Marianna i Jerzy Czerwonka, Teresa i Julian Daniluk, Janina i Tadeusz Dzięcioł, Zofia i Jerzy Finowscy, Maria i Stanisław Horszczaruk, Barbara i Bogdan Kondej, Krystyna i Stanisław Kowalscy, Halina i Bogusław Kozmana, Katarzyna Akst-Lipszyc i Henryk Lipszyc, Zofia i Henryk Łysik, Janina i Jan Maśniak, Irena i Wiesław Nojszewscy, Krystyna i Zbigniew Paczóscy, Izabella i Polikarp Paduch, Janina i Marian Piotrowscy, Elżbieta i Zbigniew Prochot, Ewa i Kazimierz Szczepiórkowscy, Jadwiga i ZbigniewTopolewscy , Janina i StanisławTyszka, Ludwika i Feliks Urbaniak, Zuzanna i Henryk Wasążnik, Teresa i Andrzej Wiechowscy, Helena i Marian Wiśnioch, Barbara Józwa-Ziółkowska i Jan Ziółkowski, Halina i Stanisław Żaczek.

Po części oficjalnej przyszedł czas na godzinny program artystyczny, którego motywem przewodnim było „wspomnienie”.  Poprowadził go i przygotował Ryszard Nowaczewski. Znane utwory muzyczne wykonali artyści Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej i oraz scen warszawskich:  in. Malwina Kalińska, Bohdan Kuźmiuk, Tadeusz Melon, Robert Szpręgiel, Marcin Urban oraz Joanna Ewa Zaniewicz. Jubilaci usłyszeli takie utwory jak „Wielka miłość”, „When I fall in love”, "Brunetki blondynki" oraz „Czy coś zostało z tych dni.

Ostatnim punktem programu był toast, który wniósł za pary małżeńskie burmistrz Stanisław Kruszewski.

To zaszczyt i honor móc złożyć Państwu życzenia zdrowia i pomyślności, życzę Państwu sto lat… - powiedział burmistrz inicjując wspólny śpiew oraz zapraszając na uroczysty bankiet.

MOKICSiR