Konkursy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc publikacji:
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Konkurs na dofinansowanie
Data: 12 marca 2019 
Trwa do: 18 marca 2019 
Opis:
Trwa nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
 
 
Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?
 
w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.
 
w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.
Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.
 
w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.
Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.
 
Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:
 
I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl.
 
II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z pięciu miast: Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w zależności od liczby projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku lub Grodzisku Mazowieckim.
 
Nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwał będzie do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00.
 
Pełne informacje dotyczące konkursu znajdzie się w Regulaminie konkursowym 2019. 
 
Harmonogram konkursów w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie.
 
(LGD Natura i Kultura)

 

Trwa nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
 
 
Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?
 
w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.
 
w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.
Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.
 
w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.
Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.
 
Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:
 
I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl.
 
II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z pięciu miast: Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w zależności od liczby projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku lub Grodzisku Mazowieckim.
 
Nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwał będzie do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00.
 
Pełne informacje dotyczące konkursu znajdzie się w Regulaminie konkursowym 2019. 
 
Harmonogram konkursów w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie.
 
(LGD Natura i Kultura)
 
 
Galeria:
MOKICSiR